Підручники. Посібники. Словники.

ПОСІБНИКИ


Український правопис, 2007р.СЛОВНИКИ

 1. Академічний тлумачний словник (1970-1980)
 2. Біблійний словник.
 3. Велика чи мала? Словник-довідник он-лайн (В.В.Жайворонок).
 4. Зведений словник застарілих та маловживаних слів.
 5. Короткий словник жаргонної лексики української мови онлайн (Л.Ставицька).
 6. Крилаті вислови
 7. Перший словник українського молодіжного сленгу (С.Пиркало)
 8. Російсько-український словник сталих словосполучень (онлайн).
 9. Словник-антисуржик онлайн.
 10. Словник античної міфології.
 11. Словник антонімів.
 12. Словники України онлайн (Словозміна, синонімія, фразеологія)
 13. Словник іншомовних слів
 14. Словник літературознавчих термінів
 15. Словник новітніх термінів.
 16. Словник омонімів.
 17. Словник символів.
 18. Словник синонімів 
 19. Словник термінів міжкультурної комунікації онлайн (Ф.С.Бацевич).
 20. Фразеологічний словник української мови